Belastingvermindering condensatieketel 2012

condensatieketelCondensatieketel

Met een condensatieketel kunt u veel besparen op uw energierekening. Een condensatieketel behaalt namelijk een hoger rendement dan een klassieke ketel, omdat het warmte die aanwezig is in de waterdamp van de verbrandingsgassen, recupereert en omzet in warmte. Er gaat dus geen warmte verloren. Dat in tegenstelling tot een traditionele verwarmingsketel, waarbij de rook door de schoorsteen verdwijnt. Daarnaast wordt de uitstoot van CO beperkt. Tot en met belastingjaar 2011 kwam de overheid u tegemoet met een belastingvermindering. Dit fiscale voordeel is echter vervallen.

Belastingvermindering energiebesparende maatregelen

De federale overheid stimuleerde tot voor kort energiebesparende maatregelen, zoals de aanschaf van een nieuwe condensatieketel.  Als u in 2011 een nieuwe condensatieketel kocht, ter vervanging van de oude ketel, dan kon u profiteren van een belastingvermindering van 40% van het factuurbedrag. Dat was beperkt tot een maximum bedrag.

De belastingvermindering gold niet alleen voor de condensatieketel, maar ook voor een stookketel op hout, een pelletketel, een microwarmtekoppeling en een warmtepomp.

Maximum bedrag

De belastingvermindering op energiebesparende uitgaven is maximaal 40% van de factuur. Het is beperkt tot een maximumbedrag, dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Het bedrag geldt per jaar en per woning. Voor het inkomstenjaar 2011 is het maximumbedrag € 2.830.

De mogelijkheid bestaat om het resterende bedrag over te dragen naar de volgende jaren, tot een maximum van drie jaren. U kunt alleen van deze mogelijkheid gebruik maken als uw woning langer dan vijf jaar ingeschreven staat als woning bij de gemeente.

Belastingvermindering condensatieketel 2012

Per 2012 wordt de belastingvermindering echter afgeschaft en kunt u geen gebruik meer maken van deze regeling. Ook de overdraagbaarheid van de regeling is afgeschaft met ingang van belastingjaar 2012. Het belastingvoordeel op de aanschaf van een condensatieketel is niet het enige fiscale voordeel dat  verdwijnt. Ook zonnepanelen worden niet meer gesubsidieerd door de overheid. 

Voorwaarden belastingvermindering condensatieketel

De belastingvermindering geldt voor zowel eigenaren als huurders van woningen. Het fiscale voordeel geldt voor iedere belastingplichtige in België. U moet aan een aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel.

  • Een aantal gegevens moet worden vermeld op de factuur, door de geregistreerde aannemer
  • De condensatieketel is geplaatst door een geregistreerde aannemer
  • De woning is minimaal 5 jaar in gebruik

Procedure

Op uw belastingaangifte formulier vindt u een rubriek voor de belastingvermindering op energiebesparende maatregelen. Voeg altijd een kopie van betalingsbewijs en de factuur toe. Bewaar de originele exemplaren, voor het geval dat u gecontroleerd wordt door de belastingdienst.


Vrijblijvende condensatieketel offerte aanvragen »