Condensatieketel mazout

condensatieketel mazoutCondensatieketel mazout
Een condensatieketel is een verwarmingsketel die de warmte van rookgassen die vrijkomen bij verbranding, omzet in energie. Dat komt doordat de condensatieketel het afgekoelde warmte van de verwarming opnieuw verwarmt. Dat wordt “condenseren” genoemd. Het afgekoelde water zou bij een traditionele ketel door de schoorsteen verdwijnen, maar wordt nu omgezet in energie. Een condensatieketel levert daardoor een behoorlijk rendement op: tot 100%. De besparing qua energieverbruik is 35% ten opzichte va traditionele ketels. Een condensatieketel is duurder dan de gewone variant, maar deze investering verdient zich snel terug.

Aardgas of mazout?
De brandstof van de condensatieketel is aardgas of mazout, ook wel “stookolie” genoemd. U zult dus een keuze moeten maken tussen deze twee brandstoffen. Aardgas komt als beste uit de bus. Aardgas levert een hoger rendement op en is beter voor het milieu. Condensatieketels op mazout komen minder vaak voor.

Wat is mazout?
Wat is mazout eigenlijk? Stookolie , oftewel mazout, is een fossiele brandstof die wordt opgepompt uit de aardbodem. Mazout is in feite de Russische naam voor stookolie. Mazout wordt geleverd in tankwagens. De leverancier koopt de stookolie in bij grote oliemaatschappijen, zoals Shell. Vervolgens wordt het mazout gebruikt voor het verwarmen van gebouwen.

Het gebruik van mazout
In de meeste Europese landen is het gebruik van mazout beperkt tot een minimum, om verschillende redenen.  Ten eerste is stookolie behoorlijk duur. Ten tweede is mazout niet bepaald een milieuvriendelijke brandstof – integendeel. Steeds vaker wordt mazout vervangen door aardgas. Aardgas is beter voor het milieu en daarnaast goedkoper.

Voordelen van mazout
Tegenwoordig zijn er milieuvriendelijke alternatieven voor mazout op de markt, zoals aardgas. Daardoor is het niet aantrekkelijk om over te gaan op het gebruik van mazout. Een voordeel is wel dat mazout in staat is om in een relatief korte tijd een woning te verwarmen. Vooral oudere mensen waarderen deze traditionele brandstof.

Nadelen van mazout
De nadelen van mazout wegen zwaarder dan de voordelen. De prijzen van mazout liggen hoog, de prijsontwikkeling is onderhevig aan prijsschommelingen. Qua productie van energie is mazout ook minder interessant dan aardgas. Mazout bevat namelijk minder waterstof, met als gevolg dat er minder waterdamp wordt geproduceerd (en minder rendement).  Daarnaast brengt mazout schade toe aan het milieu.

Prijs van mazout
Voor mazout geldt er een maximumprijs, die door de overheid is vastgesteld. Dat is in tegenstelling met de prijs van aardgas, die wordt bepaald door de leverancier. De prijs wordt uitgedrukt in liter. Bij veel leveranciers kunt u korting krijgen naarmate u meer bestelt.


Vrijblijvende condensatieketel offerte aanvragen »